Adakah "Bu Kim" dan "Kim Bu" dalam bahasa Turki kedua-duanya mempunyai makna yang sama tetapi satu-satunya perbezaan antara keduanya ialah ejaan?


Jawapan 1:

Kedua-duanya mempunyai makna "siapa ini / itu?" tetapi lebih baik menggunakan "Bu Kim". Dalam bahasa Turki, penekanan pada umumnya adalah pada perkataan terakhir atau perkataan sebelum yang terakhir.

Sebagai contoh:

Saya meletakkan intensiti saya dalam fikiran saya untuk impian saya.

Saya meletakkan kehadiran saya sengit untuk impian saya.

Kedua-duanya bermakna saya melakukan segala yang saya dapat untuk impian saya tetapi kalimat pertama mempunyai penekanan pada "terbaik saya" sementara kedua mempunyai penekanan pada "impian saya".

Apabila anda mengatakan "Kim Bu", anda sebenarnya merendahkan orang yang anda tanyakan sejak "bu" biasanya tidak sepatutnya digunakan untuk orang.