Di Jawa, apakah perbezaan di antara mengikat dinamik dan kaedah yang mengagumkan?


Jawapan 1:
kelas Animal {public void eat () {System.out.println ("Anything"); }} class Horse extends Animal {public void eat () {System.out.println ("Vegetables"); }} Test kelas {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = new Animal (); obj.eat (); obj = Horse baru (); obj.eat (); }}
Apa-apa Sayuran

Jawapan 2:

adakah anda ingin bertanya perbezaan antara "mengikat dinamik" dan kaedah "overloading"?

Kerana kaedah utama dan "kaedah maya" (pengikatan dinamik) adalah dua bahagian polimorfisme java dan mereka "sedikit berbeza" daripada kaedah overloading: nama kaedah yang sama, tetapi tandatangan berbeza.


Jawapan 3:

adakah anda ingin bertanya perbezaan antara "mengikat dinamik" dan kaedah "overloading"?

Kerana kaedah utama dan "kaedah maya" (pengikatan dinamik) adalah dua bahagian polimorfisme java dan mereka "sedikit berbeza" daripada kaedah overloading: nama kaedah yang sama, tetapi tandatangan berbeza.