Adakah terdapat perbezaan bahasa antara "tanpa had" dan "tidak terhad"?


Jawapan 1:

Terdapat perbezaan yang sangat halus. Tidak terhad adalah bertentangan dengan terhad. Tak terbatas adalah kebalikan dari batas. Tanpa had bermakna tiada siapa yang menetapkan batas tetapi ada kemungkinan seseorang menetapkan had. Jadi, sebagai contoh, apabila syarikat telefon anda memberi anda minit tanpa had, ia masih mempunyai kuasa untuk mengenakan had. Tetapi, jika seseorang bertanya berapa banyak nombor yang ada, di alam semesta, anda boleh mengatakan "tanpa had".


Jawapan 2:

Ya, ada perbezaan:

Tanpa batasan bermakna ia adalah sesuatu yang, dengan sifatnya, tidak mempunyai had. Contohnya, alam semesta tidak terbatas. Ia juga digunakan untuk perkara-perkara yang mungkin ada batasan semacam, tetapi yang sukar ditakrifkan. Ia sering digunakan secara puitis. Seseorang mungkin mengatakan cinta mereka tidak terhad, contohnya.

Tanpa had bermakna ia tidak mempunyai had tetapi ia boleh dilakukan. Sebagai contoh, saya mempunyai jalur lebar yang tidak terhad, tetapi saya boleh membayar kurang dan mendapatkan jalur lebar dengan had, dan dalam praktiknya kelajuan jalur lebar sering dihadkan pada masa puncak disebabkan oleh "penggunaan yang adil" dasar. Jadi jalur lebar tidak terhad tetapi tidak terbatas.

Juga, dalam bahasa Inggeris Inggeris sebuah syarikat yang tidak terhad adalah syarikat yang mempunyai pemegang saham yang sama-sama bertanggungjawab terhadap hutang syarikat. Apakah syarikat yang tidak terhad? - Memaklumkan terus


Jawapan 3:

Ya, ada perbezaan:

Tanpa batasan bermakna ia adalah sesuatu yang, dengan sifatnya, tidak mempunyai had. Contohnya, alam semesta tidak terbatas. Ia juga digunakan untuk perkara-perkara yang mungkin ada batasan semacam, tetapi yang sukar ditakrifkan. Ia sering digunakan secara puitis. Seseorang mungkin mengatakan cinta mereka tidak terhad, contohnya.

Tanpa had bermakna ia tidak mempunyai had tetapi ia boleh dilakukan. Sebagai contoh, saya mempunyai jalur lebar yang tidak terhad, tetapi saya boleh membayar kurang dan mendapatkan jalur lebar dengan had, dan dalam praktiknya kelajuan jalur lebar sering dihadkan pada masa puncak disebabkan oleh "penggunaan yang adil" dasar. Jadi jalur lebar tidak terhad tetapi tidak terbatas.

Juga, dalam bahasa Inggeris Inggeris sebuah syarikat yang tidak terhad adalah syarikat yang mempunyai pemegang saham yang sama-sama bertanggungjawab terhadap hutang syarikat. Apakah syarikat yang tidak terhad? - Memaklumkan terus