Apakah perbezaan antara perbezaan fasa 360 darjah dan perbezaan 0 darjah fasa?


Jawapan 1:

Kecuali sesuatu telah mengubah parameter dari satu bulatan ke seterusnya, 360 darjah adalah bulatan lengkap dan tidak berbeza daripada sudut 0 darjah (perbezaan fasa atau apa-apa lagi).

Sebenarnya, peralatan yang saya kenal tidak mendaftarkan perbezaan sudut fasa lebih besar daripada 180 darjah, kerana pada ketika itu, perbezaan antara dua vektor menjadi lebih kecil, 175 darjah ke hadapan ditambah 10 darjah menjadi 175 darjah di belakang.