Apakah perbezaan antara pengarah kreatif dan pengarah reka bentuk?


Jawapan 1:

Pertama saya fikir ia bergantung kepada industri dan kedua saya fikir ia bergantung kepada firma / agensi / syarikat. Sebagai contoh, peranan dan makna mereka di dalam startup berbanding firma reka bentuk yang besar mungkin agak berbeza, atau mereka lakukan dengan pasti. Walau bagaimanapun, inilah ringkasan ringkas saya tentang dua peranan:

Pengarah Kreatif adalah seseorang yang terlibat dalam semua usaha kreatif. Sebagai contoh Pengarah Kreatif tradisional bertanggungjawab terhadap semua usaha kreatif firma dan pelanggannya. Seorang Pengarah Kreatif yang hebat boleh mempunyai banyak jenis latar belakang dan pengalaman. Oleh itu, ia tidak berperanan linier dalam arti bahawa hanya Pengarah Seni yang menjadi Pengarah Kreatif.

Direka Reka bentuk adalah seseorang yang bersambung dengan kerja reka bentuk. Sebagai contoh Pengarah Reka bentuk tradisional bertanggungjawab terhadap semua usaha reka bentuk firma dan pelanggannya. Seorang Pengarah Rekaan yang paling kerap datang dari latar belakang reka bentuk dan juga seorang pereka. Oleh itu, lebih banyak peranan linear dalam erti kata bahawa kebanyakan pereka menjadi pengarah reka bentuk.

Ini sekali lagi adalah perspektif saya berdasarkan pengalaman saya sebagai pereka, pengarah reka bentuk dan pengarah kreatif dan peranan yang saya ada di firma besar dan kecil di beberapa negara yang berbeza.


Jawapan 2:

Tajuk "Pengarah Kreatif" adalah pengambilalihan daripada agensi iklan tradisional. Seorang Pengarah Kreatif mungkin pernah menjadi pengarah seni, seorang penulis iklan, atau kedua-duanya. Para Pengarah Kreatif bertanggungjawab untuk menghasilkan kreatif dalam bidang pemasaran, komunikasi, dan pengiklanan, sedangkan "Pengarah Reka Bentuk" adalah tajuk yang lebih berkaitan dengan reka bentuk produk.


Jawapan 3:

Tajuk "Pengarah Kreatif" adalah pengambilalihan daripada agensi iklan tradisional. Seorang Pengarah Kreatif mungkin pernah menjadi pengarah seni, seorang penulis iklan, atau kedua-duanya. Para Pengarah Kreatif bertanggungjawab untuk menghasilkan kreatif dalam bidang pemasaran, komunikasi, dan pengiklanan, sedangkan "Pengarah Reka Bentuk" adalah tajuk yang lebih berkaitan dengan reka bentuk produk.


Jawapan 4:

Tajuk "Pengarah Kreatif" adalah pengambilalihan daripada agensi iklan tradisional. Seorang Pengarah Kreatif mungkin pernah menjadi pengarah seni, seorang penulis iklan, atau kedua-duanya. Para Pengarah Kreatif bertanggungjawab untuk menghasilkan kreatif dalam bidang pemasaran, komunikasi, dan pengiklanan, sedangkan "Pengarah Reka Bentuk" adalah tajuk yang lebih berkaitan dengan reka bentuk produk.