Apakah perbezaan antara Buddha dan Buddha Tao?


Jawapan 1:

Taoisme tidak sesuai dengan Buddhisme Theravada, tetapi dengan banyak pemahaman Mahayana.

Kerana Mahayana melihat Nirvana dan Buddha sebagai substantif dan sifat halus dari semua fenomena.

Taoisme melihat Tao sebagai sifat halus dari semua fenomena, dan mempunyai pendekatan yang tidak banyak juga.

Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan, dan juga ramai pemikir Mahayana mungkin mengatakan Taoisme terlalu spekulatif.

Saya tidak fikir ada halangan besar dan serius kepada amalan bercampur Buddha dan Taoisme jika anda Mahayana.

Taoisme terlalu spekulatif kerana Theravada akan menjadi perhatian. Kerana semua itu adalah falsafah semula jadi dan konsep seperti alkimia.