Apakah perbezaan antara institusi dan peraturan?


Jawapan 1:

Durkheim menggambarkan sosiologi sebagai sains institusi, genesis mereka dan fungsinya. Jadi apakah institusi di mata ahli sosiologi? Bagi ahli sosiologi, institusi adalah (i) bentuk sosial yang membiak diri mereka sendiri dan (ii) mengawal tingkah laku individu dalam komuniti tertentu. Contoh institusi adalah kerajaan, keluarga, bahasa manusia, universiti, hospital, korporat perniagaan, dan sistem perundangan. Rejim pengawalseliaan adalah institusi (dalam bahasa sosiologi).

Perlu diingat bahawa kebanyakan ahli ekonomi mengabaikan institusi. Ahli ekonomi utama melihat regulasi sebagai peraturan dan penguatkuasaan mereka. Peraturan ini ditetapkan oleh pengawal selia atas nasihat ahli ekonomi yang berpengetahuan. Ahli ekonomi tidak melihat (atau tidak mahu melihat) rejim kawal selia sebagai bentuk sosial yang hidup. Walau bagaimanapun, mereka mengiktiraf kewujudan fenomena yang dinamakan "tangkapan pengawalseliaan" di mana para ahli ekonomi dan pelanggan pengawalselia mereka ditindas oleh kepentingan khusus. Iaitu, rejim kawal selia kadang-kadang seolah-olah mempunyai fikiran sendiri.