Apakah perbezaan di antara 4 angka paling besar dan nombor 5 digit yang paling kecil?


Jawapan 1:

Memandangkan bilangan positif, nombor 5 digit yang paling kecil = 10000 dan 4 digit angka yang paling besar = 9999. Dan perbezaan di antara mereka ialah 1.

Memandangkan nombor positif dan negatif, nombor 5 digit yang paling kecil = -99999 dan 4 digit angka terbesar = 9999. Dan perbezaan di antara mereka ialah 109998.